Wie valt er niet voor een gerenoveerd herenhuis met geschiedenis, een oude boerderij, of een andere historisch pareltje? Ons land beschikt over prachtig cultureel erfgoed en dat moeten we koesteren! De meeste van deze waardevolle gebouwen zijn gelukkig beschermd als monument.

De renovatie van deze kostbare historische gebouwen vraagt een bijzondere behandeling. Er zijn trouwens een aantal beperkingen in onderhoud. Ramen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar vervangen worden in een standaard nieuwe uitvoering.

Het vervangen van buitenschrijnwerk aan monumentale- of beschermde gebouwen is vaak een moeilijke denkoefening. Inderdaad is er meestal een tegenstrijdige denkwijze van de betrokken partijen zijnde de bouwheer (die nieuwe ramen wenst, voorzien van de minimale hedendaagse eisen), de dienst Monumentzorg (die het oude bestaande uitzicht willen behouden) en de schrijnwerker (die er voor moet zorgen dat al deze eisen technisch verwezenlijkt kunnen worden).

Hiervoor hebben wij een type raam ontwikkeld dat zoveel mogelijk aan al deze eisen tegemoet komt. Het betreft ramen met dikte van 58 mm waar gewoon dubbelglas met k-waarde tot 1,0 in mogelijk is of dubbele beglazing met uitzicht oud glas dat reeds verkrijgbaar is vanaf een dikte van totaal 12 mm, gevuld met een super-isolerend glas met een k-waarde van 3.

Indien het oude beslag nog in redelijke staat is, kunnen we het recuperen. Anderzijds wordt het vervangen door een vervangbeslag type retro, identiek aan het oude.

Kleinhouten krijgen aan de buitenzijde het uitzicht van schuine mastiek en aan de binnenzijde worden moluurtjes bevestigd alsof het echte kleinhouten zijn.

Alle courante houtsoorten zijn hiervoor mogelijk, zowel FSC® als andere houtsoorten.

Bijvoorbeeld:

  • Voor geschilderd hout gebruiken we Meranti.
  • Voor zichtbaar hout gebruiken we Eik.De overheid legt bepaalde verplichtingen op, maar als compensatie kan u als eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker subsidies aanvragen bij het Vlaams Gewest (Provinciale directie van het Bestuur Monumenten en Landschappen).

Woont u zelf in een beschermd gebouw, dan zijn de uitgaven gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.