Wat is FSC®?

FSC® staat voor 'Forest Stewardship Council ®'. Het is een internationale, onafhankelijke niet-gouvernementele non-profit organisatie. Zij werd in 1993 opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Het doel van de FSC® is streven naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® is een ledenorganisatie die openstaat voor alle belanghebbenden: elke boseigenaar, houtbedrijf, vakbond, milieuorganisatie, groep van inheemse volkeren of individu kan lid worden en zo de ontwikkeling van de organisatie sturen. Uniek aan de FSC® structuur is de gelijkheid van belanghebbenden uit economische, ecologische en sociale hoek. De FSC® leden zijn verdeeld in 3 kamers: de ecologische, sociale en economische kamer. Elke kamer heeft eenzelfde gewicht in de beslissingen van de algemene vergadering.

Wat doet FSC®?

FSC® zorgt voor de certificering van bossen volgens strikte principes en criteria, en voor het labelen van het hout dat uit deze bossen afkomstig is. FSC® is dus een keurmerk dat aan duurzaam beheerde bossen wordt gegeven, en aan producten die hieruit afkomstig zijn. Het FSC ® label op een product duid aan dat dit product vervaardigd is van hout(producten) uit een verantwoord beheerd bos.

Hoe werkt FSC®?

FSC® heeft een lijst opgesteld van 10 algemene principes en criteria voor verantwoord bosbeheer. Deze gelden voor alle bostypen: tropische, boreale en gematigde bossen, maar ook voor plantages. Wel worden ze aangepast aan de lokale situatie door een FSC® werkgroep. Zo vraagt een tropisch regenwoud in Brazilië een andere aanpak dan een naaldwoud in Finland.

De boseigenaar die zijn bos FSC® wil laten certificeren, moet een audit laten uitvoeren door een onafhankelijk controleorganisme. Die audit gebeurt op basis van de uitgewerkte lijst van de FSC® principes en criteria.

Om ook aan de eindklant de garantie te kunnen geven dat zijn product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos, dient er ook een controle te gebeuren bij elke tussenstap. De 'Chain of Custody' (of handelsketen) is het volledige traject dat het hout(product) aflegt tussen het FSC® gecertificeerde bos en de consument. Iedere betrokkene in het verwerkingsproces (zagerij, invoerder, pulpfabriek, drukkerij, houthandel,...) wordt gecontroleerd door een onafhankelijk organisme en ontvangt dan pas zijn eigen CoC certificaat. Dat certificaat laat hem dan toe producten met het FSC® label te verkopen.